Print »  

Baigtas iš ES struktūrinės paramos finansuotas projektas, skirtas vietinio ir atvykstamojo turizmo skatinimui

2013-10-31

Valstybinis turizmo departamentas sėkmingai įgyvendino Europos Sąjungos finansuojamą projektą Nr. VP3-1.3-ŪM-04-V-06-002 „Lietuvos vietinio ir atvykstamojo turizmo skatinimas“. Jis buvo vykdomas nuo 2011 m. rugpjūčio mėnesio iki 2013 m. spalio mėnesio. Projekto veikloms įgyvendinti skirta 1,9 mln. Lt ES parama.

5 skirtinguose Lietuvos regionuose – Mažojoje Lietuvoje, Dzūkijoje, Suvalkijoje, Aukštaitijoje ir Žemaitijoje – 2012-2013 m. buvo suorganizuotos vietinio turizmo skatinimo verslo misijos. Jų metu atrinkti ir pristatyti Lietuvos turizmo ištekliai, surengtos Kontaktų mugės tarp Lietuvos turizmo informacijos centrų, savivaldybių atstovų, turizmo paslaugų teikėjų. Viso vietinėse verslo misijose dalyvavo 180 turizmo paslaugų teikėjų ir organizatorių.

 

Vykdant šią projekto veiklą buvo išplėsta turistinių produktų ir išteklių informacijos sklaida; sudarytos palankios sąlygos turizmo produktų teikėjams pristatyti naujus, mažai žinomus, pagerintus produktus vietinio turizmo organizatoriams; sudarytos galimybės kelionių organizatoriams įvertinti naujus turizmo produktus, užmegzti tiesioginius kontaktus su paslaugų teikėjais; sudarytos palankios sąlygos kurti naujus patrauklius turistinius maršrutus.

 

Pagrindiniai Lietuvos turizmo produktai ir paslaugos buvo pristatytos sukuriant bei 2013 m. pavasarį ir vasarą per nacionalinę Lietuvos televiziją kartą per savaitę transliuojant 12 autorinių TV laidų ciklą „Svečių ekspresas“. Laidose propaguojant draugišką, svetingą elgseną buvo skiriamas dėmesys kulinariniam, postsovietiniam, etno turizmui, apgyvendinimo paslaugoms, sezoniškumui, keliavimui su augintiniu, Gintaro keliui ir kitoms Lietuvos turizmo paslaugoms, lyginant jas su užsienio pavyzdžiais.

 
Taip vietinis turizmas buvo populiarinamas visiems prieinamu, plačiausiai naudojamu ir populiariausiu viešinimo būdu; pasiekta tikslinė suinteresuotų vartotojų grupė; vietinio turizmo galimybės pristatytos išsamiai, įvairiapusiškai, įdomiai, patraukliai, skatinant žingeidumą ir poreikį keliauti šalyje; formuojama svetinga visuomenės elgsena; skatinamas vietinis turizmas.
 

2012 m. vasaros turizmo sezono metu Lietuvoje buvo organizuojama radijo reklamos kampanija vietinio turizmo skatinimui. Radijo stotyje „Laisvoji Banga“ sukurtos ir liepos – rugpjūčio mėn. po 4 kartus į dieną ištransliuotos 39 autorinės laidos (3-4 min. trukmės) „Tavo vasaros kelionių gidas“ ir jų anonsai (30 sek. trukmės). Laidų tema - supažindinimas su patraukliausiais Lietuvos turizmo objektais, paslaugomis, raginimas ir skatinimas apsilankyti šias turizmo traukos vietoves. Radijo stotyje Zip FM 5 savaites darbo dienomis buvo transliuojamos 25 tiesioginės laidos. Aktyvaus žmonių dėmesio ir dalyvavimo siekta įvedant žaidimų elementą - abiejų laidų metu organizuoti konkursai su laimėjimais. Laidos facebook profilio paskyroje konkursų dalyviai buvo raginami keliauti po Lietuvą primenant apie vykstančius renginius ir pakeliui esančias įdomias aplankyti turistines vietas. Pasiekta 400 tūkst. klausytojų auditorija, iš kurios ne mažiau kaip 20 % - jaunų klausytojų iki 25 m. Ši amžiaus grupė, remiantis viešais tyrimais, daugiausiai klausosi radijo stočių transliuojamų laidų ir aktyviai dalyvauja konkursuose bei keliauja.

 

Projekto metu buvo surengtos specialios šešios verslo misijos su Kontaktų mugėmis ir pažintiniais turais daugiau nei 200 kelionių organizatorių iš Belgijos, Kinijos, Prancūzijos, Vokietijos, Italijos ir Didžiosios Britanijos. Ši veikla leido išsamiai pristatyti informaciją apie Lietuvos turistinių produktus ir išteklius užsienio turizmo paslaugų teikėjams. Buvo sudarytos sąlygas užsienio kelionių organizatoriams įvertinti naujus, patrauklius Lietuvos turizmo produktus ir užmegzti tiesioginius kontaktus su paslaugų teikėjais Lietuvoje.

 

Tikslinėse užsienio rinkose - Rusijoje (2 renginiai), Ukrainoje, Indijoje, Norvegijoje, Latvijoje, Estijoje, Vokietijoje, Švedijoje, Nyderlanduose, Ispanijoje, Belgijoje, Italijoje, Prancūzijoje, Lenkijoje, JAV, Kanadoje, JK – 2012 -2013 m. kartu su Lietuvos Respublikos ambasadomis, garbės konsulais, Pasaulio lietuvių bendruomene buvo suorganizuoti 18 B2B renginių, pristatančių Lietuvos turizmo galimybes užsienio šalių išvykstamojo turizmo paslaugų teikėjams, žiniasklaidos atstovams, valstybinių turizmo institucijų atstovams ir ambasadų atstovams dirbantiems turizmo srityje. Veiklos tikslas buvo formuoti patrauklų, įvairiapusišką ir išvystytą Lietuvos turizmo įvaizdį, didinti Lietuvos žinomumą tarp įvairių šalių turistų, skatinti atvykstamąjį turizmą.

 

2012 m. gegužės mėn. buvo surengta Lietuvos turizmo savaitė parodoje „EXPO 2012“ Pietų Korėjoje. Parodos dalyviams buvo pristatyti Lietuvos turizmo ištekliai, produktai, paslaugos, turizmo naujovės, organizuoti konkursai ir pramogos. Turizmo savaitės metu Lietuvos paviljone, kaip išskirtinis leitmotyvas, buvo pristatomas natūralus Baltijos gintaras - Lietuvos simbolis ir jos kultūros dalis, atkreiptas parodos dalyvių dėmesys į subalansuotą gamtos ir žmogaus sąveiką. Specialiai gintaro tema apipavidalintas stendas ir kita atributika paruošti taip, kad pilnai atspindėtų parodos temą. Parodos metu suorganizuota konferencija – Lietuvos turizmo galimybių pristatymas Pietų Korėjos kelionių organizatoriams, žurnalistams (joje dalyvavo apie 50 asmenų).

 

Remiantis pasaulio turizmo organizacijos (PTO) prognozėmis, artimiausių metų bėgyje Azija ir Ramiojo vandenyno šalys po Europos taps pagal dydį viena labiausiai išsivysčiusia turizmo rinka pasaulyje. Dalyvavimas prestižinėje pasaulinėje EXPO parodoje Azijoje leido išplėsti perspektyvių Lietuvai turizmo rinkų šalių sąrašą. Išskirtinai ir patraukliai pristačius Lietuvos turizmo galimybes Korėjos bei kitų šalių kelionių organizatoriams, žurnalistams ir potencialiems turistams buvo suformuotas patrauklus Lietuvos turizmo įvaizdis, padidėjo susidomėjimas mūsų šalimi, buvo skatinamas atvykstamasis turizmas, padidėjo turistų srautas iš Azijos šalių.Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos informuoja, kad priimti poįstatyminiai teisės aktai, kurie įsigaliojo 2018-08-09 ir reglamentuoja organizuotos turistinės kelionės sutarties sąlygas bei informacijos turistui teikimą prieš parduodant organizuotą turistinę kelionę ir turizmo paslaugų rinkinį.

plačiau

 Įgyvendindamas 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2015/2302 dėl kelionės paslaugų paketų ir susijusių kelionės paslaugų rinkinių ir naujos redakcijos Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo nuostatas Valstybinis turizmo departamentas parengė ir skelbia Organizuotos turistinės kelionės sutarties standartiniųsąlygų įsakymo projektą

plačiau

Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos įspėja, kad Italijoje registruota bendrovė „PeopleFly“,  nuotoliniu būdu siūlanti įsigyti skrydžio bilietus iš Lietuvos į Italiją ir iš Italijos į Lietuvą ir skrydžio vežėju nurodydama Lietuvos Respublikoje registruotą oro vežėją UAB „GETJET AIRLINES“, vykdo neteisėtą veiklą ir klaidina vartotojus. 

plačiau

Turistai, įsigiję UAB „Travelonline Baltics“ organizuotas keliones ir pageidaujantys patirtų nuostolių kompensavimo, turėtų iki 2018 m. balandžio 30 d. fiziškai arba registruotu paštu Turizmo departamentui pateikti dokumentus dėl patirtų nuostolių kompensavimo. 

plačiau

Naujienlaiškio prenumerata
Įveskite el. pašto adresą:
Prašome palaukti Jūsų nurodytu el. pašto adresu išsiųstas laiškas su naujienų prenumeratos patvirtinimo nuoroda. Prenumerata bus aktyvuota kuomet patvirtinsite savo sprendimą paspausdami nuorodą. Toks el. pašto adresas jau egzistuoja prenumeratorių sąraše. Puslapis nerastas.
Prašome palaukti Jūsų nurodytu el. pašto adresu išsiųstas laiškas su naujienų prenumeratos patvirtinimo nuoroda. Prenumerata bus aktyvuota kuomet patvirtinsite savo sprendimą paspausdami nuorodą. Toks el. pašto adresas jau egzistuoja prenumeratorių sąraše. Puslapis nerastas.