Print »  

Didžiausia Lietuvos svetingumo organizacija - Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacija šiandien mini veiklos 20-metį

2013-12-19

Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacija –didžiausia svetingumo verslo asociacija Lietuvoje, vienijanti virš 300  narių, šiandien švenčia  savo veiklos XXmetį.

Lygiai prieš du dešimtmečius -1993m. liepos 8d. Vilniuje, „Lietuvos“ viešbutyje įkurta pirmoji  LIETUVOS VIEŠBUČIŲ ASOCIACIJA.

LR miesto valdyba 1993 m. gruodžio 6d. išdavė registravimo pažymėjimą Lietuvos viešbučių asociacijai, o spaudoje pasirodė štai tokia vieša žinutė: „..... įkurta Lietuvos viešbučių asociacija. Ji atstovaus bendriems Asociacijos narių interesams valstybinėse ir kt. žinybose, juos gins, dalyvaus rengiant įstatyminius ir kt. norminius aktus, turinčius poveikį viešbučių plėtrai, rengs konferencijas, muges, parodas, reklamuos Asociacijos ir jos narių teikiamas paslaugas, stiprius kontaktus su turizmo organizacijomis, padės kelti viešbučių specialistų kvalifikaciją ir kt.

1995 vasario 2d. buvo įsteigta antroji,ne valstybinių, o privačių restoranų asociacija  PARSA.

1996 rugsėjo 25 dieną PARSA,pirmoji iš Baltijos ir NVS šalių tapo tarptautinės organizacijos IHRA nare.

1996 lapkričio 25d.  PARSA. buvo perregistruota į Nacionalinę viešbučių ir restoranų asociaciją, vienijančią 26 narius,nes daugelis narių atidarė  jau ir privačius viešbučius.

2000  metais NVRA  vienijo jau100  narių: 20 viešbučių ir svečių namų, 74 restoranus, 6 mokymo įstaigas.

Tik  2002 metais,kai prie Lietuvos viešbučių asociacijos  prisijungė Nacionalinė viešbučių ir restoranų asociacija, dvi iki tol atskirai veikusios svetingumo verslo asociacijos susivienijo ir tapo dabartine LIETUVOS VIEŠBUČIŲ IR RESTORANŲ ASOCIACIJA, sėkmingai auganti bei vystanti savo veiklą ir šiandien.

Apsijungus asociacijoms, 2002 m. balandžio 29d., Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos nariais buvo  jau 135 nariai.

Evalda Šiškauskienė tapo LVRA prezidente ir iki šiol sėkmingai dirba šioje organizacijoje.

Dabar Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacija - vienintelė ir didžiausia svetingumo verslą vienijanti visuomeninė organizacija mūsų šalyje, kurios gretose 309 nariai –  118 viešbučių,  177 restoranų ir 14 mokymo įstaigų. Vilniuje, Kaune, Trakuose, Klaipėdoje, Palangoje, Neringoje, Panevėžyje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Druskininkuose, Visagine, Mažeikiuose ir kituose miestuose.

Šia iškilminga proga kviečiami  asmenys, pradėję turizmo ir svetingumo verslą dar nepriklausomoje Lietuvoje :

Viešbučio „Stiklių „ savininkai, Vaclovas ir Henrita Kontrauskai „Ida Basar“, Arūnas Oželis, Rimantas Miknius-Mikotel groupės viešbučių savininkas ir pirmasis Lietuvos viešbučių asociacijos prezidentas bei daugelis kitų.

Stiprios ir vieningos asociacijos vaidmuo šiuo atveju labai reikšmingas, nes tik stipri organizacija yra pajėgi  ginti savo narių   interesus Lietuvos Respublikos valdžios ir valdymo institucijose, sudaryti savo nariams kuo palankesnes verslo sąlygas  paslaugų teikimui  ne tik Lietuvoje, bet ir  užsienyje, koordinuoti narių veiklą bei tarpusavio bendradarbiavimą, užtikrinti keitimąsi aktualia informacija, teikti visokeriopą metodinę pagalbą.

LVRA  mato  didžiulį  potencialą turizmo srityje, todėl  pastoviai siekia ir sieks, kad turizmas taptų  tikra prioritetine Lietuvos ūkio šaka.

 

Renginyje  dalyvaus Prezidentūros atstovai,kurie perduos Lietuvos prezidentės sveikinimą, LR Vyriausybės  ir LR Ūkio ministerijos atstovai,kurie  įteiks  ilgiausiai dirbantiems LVRA nariams ir buvusiems ilgamečiams darbuotojams apdovanojimus už nuopelnus svetingumo versle  Renginyje dalyvavaus Valstybinio turizmo departamento vadovai, Lietuvos Respublikos turizmo rūmus sudarančių devynių turizmo verslo asociacijų prezidentai, LTA prezidentė ir  ilgamečiai mūsų asociacijos rėmėjai ir partneriai.

Renginys – iškilminga sėdima vakarienė.   Vakaro programoje numatyti apdovanojimai, koncertinė programa, kurios metu pasirodys renesanso muzikos ir šokių ansamblis „Banchetto musicale“, gros pianistas Povilas Jaraminas, dainuos  operos solistė Gintarė Skėrytė..

Jubiliejinis renginys vyks š.m. gruodžio 19d. 18.00  Nacionaliniame muziejuje LDK Valdovų rūmuoseValstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos informuoja, kad priimti poįstatyminiai teisės aktai, kurie įsigaliojo 2018-08-09 ir reglamentuoja organizuotos turistinės kelionės sutarties sąlygas bei informacijos turistui teikimą prieš parduodant organizuotą turistinę kelionę ir turizmo paslaugų rinkinį.

plačiau

 Įgyvendindamas 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2015/2302 dėl kelionės paslaugų paketų ir susijusių kelionės paslaugų rinkinių ir naujos redakcijos Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo nuostatas Valstybinis turizmo departamentas parengė ir skelbia Organizuotos turistinės kelionės sutarties standartiniųsąlygų įsakymo projektą

plačiau

Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos įspėja, kad Italijoje registruota bendrovė „PeopleFly“,  nuotoliniu būdu siūlanti įsigyti skrydžio bilietus iš Lietuvos į Italiją ir iš Italijos į Lietuvą ir skrydžio vežėju nurodydama Lietuvos Respublikoje registruotą oro vežėją UAB „GETJET AIRLINES“, vykdo neteisėtą veiklą ir klaidina vartotojus. 

plačiau

Turistai, įsigiję UAB „Travelonline Baltics“ organizuotas keliones ir pageidaujantys patirtų nuostolių kompensavimo, turėtų iki 2018 m. balandžio 30 d. fiziškai arba registruotu paštu Turizmo departamentui pateikti dokumentus dėl patirtų nuostolių kompensavimo. 

plačiau

Naujienlaiškio prenumerata
Įveskite el. pašto adresą:
Prašome palaukti Jūsų nurodytu el. pašto adresu išsiųstas laiškas su naujienų prenumeratos patvirtinimo nuoroda. Prenumerata bus aktyvuota kuomet patvirtinsite savo sprendimą paspausdami nuorodą. Toks el. pašto adresas jau egzistuoja prenumeratorių sąraše. Puslapis nerastas.
Prašome palaukti Jūsų nurodytu el. pašto adresu išsiųstas laiškas su naujienų prenumeratos patvirtinimo nuoroda. Prenumerata bus aktyvuota kuomet patvirtinsite savo sprendimą paspausdami nuorodą. Toks el. pašto adresas jau egzistuoja prenumeratorių sąraše. Puslapis nerastas.