Print »  

Gidų mokymuose – pažintis su turizmo aktualijomis ir islamo kultūra

2015-12-11 , Atnaujinta 2018-12-14 00:00

Gruodžio 10 d. Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos (toliau – VTD) surengtuose kasmetiniuose gidų mokymuose dalyvavo arti 200 gidų iš visos Lietuvos.

Sveikindama mokymų dalyvius VTD direktorė Jurgita Kazlauskienė teigė, kad gidų kvalifikacijos kėlimas – labai svarbus žingsnis, gerinant turizmo paslaugų kokybę.  Pristatydami mūsų šalį užsienio svečiams gidai atlieka svarbų nuomonės formuotojų vaidmenį. Tai lemia turistų įspūdžius ir nusiteikimą rekomenduoti Lietuvą kaip atostogų kryptį potencialiems turistams – savo draugams ir pažįstamiems.

Gidų kvalifikacijos kėlimo mokymus VTD organizuoja 2 kartus per metus. Šiemet tai jau tretieji VTD organizuojami gidų mokymai. Jų metu pristatytos temos, parinktos atsižvelgiant į turizmo aktualijas, geopolitinius, ekonominius pasaulio įvykius, taip pa atkreipiant dėmesį ir į mažiau žinomus Lietuvos istorijos faktus. Mokymų metu gidams perduodamos ne tik teorinės žinios, pristatomi naujausi tyrimai, bet rengiama ir praktinė dalis. Gidai dalyvavo ekskursijoje renovuotame Vaidilos teatre Vilniuje. 

VTD Turizmo politikos skyriaus vedėja Rasuolė Andrulienė gidams pristatė Lietuvos turizmo rinkodaros strategiją bei naujausią VTD užsakymu atliktą tyrimą, kurio metu Lietuvą kaip turizmo šalį vertino užsienio turistai. Nagrinėjant užsienio turistų kelionės Lietuvoje ypatumus, paaiškėjo, kad savarankiškai Lietuvoje keliauja net 84 proc. turistų, o su grupe ir gidu tik 13 proc. Lietuvą lankančių turistų.

„Tyrimas rodo, kad daugumos turistų, 39 proc., sprendimą atvykti į Lietuvą lemia susidomėjimas šalies kultūra ir istorija. Dar 35 proc. atvyksta, nes Lietuvą jiems rekomenduoja draugai ir pažįstami. Dėl šių priežasčių labai svarbu, kad gidai būtų pasirengę suteikti kokybiškas paslaugas ir atitiktų turistų lūkesčius,“ – sako R. Andrulienė. Stipriosios Lietuvos pusės, kurias nurodė apklaustieji užsienio turistai, ir kurias, jų nuomone, turizmo sektorius galėtų aktyviau išnaudoti, tai: Vilnius ir jo istorinis bei kultūrinis paveldas, lankytinų kultūrinio turizmo objektų gausa, vietinė maisto kultūra ir šalies saugumas.

Pranešimus gidams taip pat skaitė
Valstybinės saugomų teritorijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos Saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio departamento direktorius Vidmantas Bezaras (tema „Lietuvos gamtinė aplinka: kuo galime didžiuotis“) ir Vilniaus universiteto Orientalistikos centro dėstytoja Milda Petkauskaitė (tema „Islamo kultūra. Islamas Lietuvoje“). Modernaus meno centro l.e.p. direktorė Milda Ivanauskienė pristatė centro veiklą ir novatoriškus, didelio turistų susidomėjimo sulaukusius projektus: „Vilniaus kalbančios skulptūros“ bei „Literatų gatvė“. Ūkio ministerijos Europos Sąjungos vidaus rinkos koordinavimo skyriaus specialistė Lina Giedraitienė gidams pristatė Europos Sąjungoje nemokamai teikiamą SOLVIT pagalbą, kai pažeidžiamos asmens, pvz., gido, europinės teisės.

Šiuo metu Lietuvoje yra per 2900 gidų, kurie turi VTD išduotus gido pažymėjimus. Kasmet į VTD kreipiasi apie 250 gidų dėl kvalifikacijos pripažinimo bei gido pažymėjimų išdavimo.Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos informuoja, kad priimti poįstatyminiai teisės aktai, kurie įsigaliojo 2018-08-09 ir reglamentuoja organizuotos turistinės kelionės sutarties sąlygas bei informacijos turistui teikimą prieš parduodant organizuotą turistinę kelionę ir turizmo paslaugų rinkinį.

plačiau

 Įgyvendindamas 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2015/2302 dėl kelionės paslaugų paketų ir susijusių kelionės paslaugų rinkinių ir naujos redakcijos Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo nuostatas Valstybinis turizmo departamentas parengė ir skelbia Organizuotos turistinės kelionės sutarties standartiniųsąlygų įsakymo projektą

plačiau

Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos įspėja, kad Italijoje registruota bendrovė „PeopleFly“,  nuotoliniu būdu siūlanti įsigyti skrydžio bilietus iš Lietuvos į Italiją ir iš Italijos į Lietuvą ir skrydžio vežėju nurodydama Lietuvos Respublikoje registruotą oro vežėją UAB „GETJET AIRLINES“, vykdo neteisėtą veiklą ir klaidina vartotojus. 

plačiau

Turistai, įsigiję UAB „Travelonline Baltics“ organizuotas keliones ir pageidaujantys patirtų nuostolių kompensavimo, turėtų iki 2018 m. balandžio 30 d. fiziškai arba registruotu paštu Turizmo departamentui pateikti dokumentus dėl patirtų nuostolių kompensavimo. 

plačiau

Naujienlaiškio prenumerata
Įveskite el. pašto adresą:
Prašome palaukti Jūsų nurodytu el. pašto adresu išsiųstas laiškas su naujienų prenumeratos patvirtinimo nuoroda. Prenumerata bus aktyvuota kuomet patvirtinsite savo sprendimą paspausdami nuorodą. Toks el. pašto adresas jau egzistuoja prenumeratorių sąraše. Puslapis nerastas.
Prašome palaukti Jūsų nurodytu el. pašto adresu išsiųstas laiškas su naujienų prenumeratos patvirtinimo nuoroda. Prenumerata bus aktyvuota kuomet patvirtinsite savo sprendimą paspausdami nuorodą. Toks el. pašto adresas jau egzistuoja prenumeratorių sąraše. Puslapis nerastas.