Print »  

Informacija dėl kelionių organizatoriaus UAB „Star Holidays“

2012-10-29

2012 m. spalio 22 d. Vilniaus apygardos teismas priėmė sprendimą civilinėje byloje pagal Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos (Departamentas) ieškinį atsakovui AAS GJENSIDIGE BALTIC (draudimo kompanija/ Gjensidige) dėl draudimo išmokos BUAB „Star Holidays“ turistams ir palūkanų priteisimo.

2012 m. spalio 22 d. Vilniaus apygardos teismas priėmė sprendimą civilinėje byloje pagal Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos (Departamentas) ieškinį atsakovui AAS GJENSIDIGE BALTIC (draudimo kompanija/ Gjensidige) dėl draudimo išmokos BUAB „Star Holidays“ turistams ir palūkanų priteisimo.

Departamentas, vadovaudamasis galiojusiais teisės aktais, 2011-04-11 kreipėsi į draudimo kompaniją ir pateikė raštą – reikalavimą dėl draudimo išmokų mokėjimo turistams, sudariusiems turizmo paslaugų teikimo sutartis Gjensidige poliso galiojimo laikotarpiu. Tačiau 2011-04-18 Gjensidige informavo apie atsisakymą mokėti draudimo išmokas turistams pagal pateiktą reikalavimą.

Departamentas prašė teismą priteisti iš draudimo kompanijos 250 000 Lt sumą ir 5 proc. dydžio delspinigius nuo 2011-04-21 iki visiško atsiskaitymo dienos ir įpareigoti draudimo kompaniją priteistas pinigines sumas išmokėti turistams ar jų nurodytiems asmenims.

Departamentas yra įsitikinęs ir rėmėsi teisės aktuose įtvirtinta nuostata, reglamentuojančia turistų teisę į draudimo išmoką tiems kelionių organizatoriaus turistams, kurie turizmo paslaugų teikimo sutartis su UAB „Star Holidays“ buvo sudarę Gjensidige UAB „Star Holidays“ sudarytos draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu. Draudimo išmokos turi būti mokamos tik už tas prievoles, kurios atsirado iki laidavimo draudimo sutarties pasibaigimo dienos. Įvertinus turizmo sutarčių sudarymo datas, o taip pat Gjensidige draudimo poliso išdavimo ir pabaigos datas, darytina išvada, kad turistai turi teisę į draudimo išmoką. Tokiu būdu, Gjensidige turi prievolę sumokėti draudimo išmokas turistams, kurie keliones iš UAB „Star Holidays“ įsigijo galiojant Gjensidige draudimo polisui.

Teismas ieškinį atmetė ir nurodė, kad nors galiojęs teisinis reglamentavimas ir nustatė teisę į draudimo išmoką kelionių organizatoriaus turistams, sudariusiems turizmo paslaugų teikimo sutartis draudimo poliso galiojimo laikotarpiu, tačiau nėra teisinio pagrindo išvadai, jog kelionės sutarties sudarymo metu numatyta teisė į draudimo išmoką galima draudžiamiesiems įvykiams atsiradus po draudimo sutarties galiojimo termino pabaigos. Draudžiamieji įvykiai - UAB „Star Holidays“ pažymėjimo panaikinimas, kelionių organizatoriaus nemokumas, nebevykdant įsipareigojimų turistams nuo 2010-09-23, bankroto bylos 2010-11-08 iškėlimas bei kelionių organizavimo paslaugų turistams nesuteikimas ir sumokėtų sumų negrąžinimas.

Teismo sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas. Departamentas, siekdamas turistų teisių užtikrinimo, pasinaudos teise į apeliaciją.

Bylos nagrinėjimo eiga:

2012-01-13 Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos (VTD) informuoja, kad 2012 m. sausio 9 d. Vilniaus apygardos teisme įvyko parengiamasis posėdis civilinėje byloje, nagrinėjant VTD ieškinį dėl draudimo išmokos ir palūkanų priteisimo kelionių organizatoriaus UAB „Star Holidays“ turistams iš draudimo kompanijos ADB „Gjensidige Baltic“. Teismas nusprendė trečiaisiais suinteresuotais asmenimis įtraukti į bylą UAB “BTA Insurance Company” SE filialą Lietuvoje bei BUAB „Star Holidays“. Taip pat nuspręsta įpareigoti Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą bei draudimo priežiūrą atliekančią instituciją pateikti išvadas. Kitas posėdis, kuriame tikimasi pradėti bylos nagrinėjimą iš esmės, įvyks š. m. kovo 12 d. Informacija apie bylos nagrinėjimo rezultatus bus paskelbta teismui išnagrinėjus bylą ir priėmus sprendimą.

Kitas posėdis, kuriame tikimasi pradėti bylos nagrinėjimą iš esmės, įvyks š. m. gegužės 24 d.

Atnaujinta: Š. m. gegužės 24 d. įvykusiame teismo posėdyje nagrinėjimą iš esmės nuspręsta pradėti 2012 m. rugsėjo 13 d. Informacija apie bylos nagrinėjimo rezultatus bus paskelbta teismui išnagrinėjus bylą ir priėmus sprendimą.

Atnaujinta 2012-09-13: Š. m. rugsėjo 13 d. įvykusiame teismo posėdyje byla buvo išnagrinėta iš esmės. Sprendimą teismas paskelbs š. m. spalio 3 d., apie tai VTD informuos papildomai.

Atnaujinta 2012-10-03: Š. m. spalio 3 d. teismas nutarė atidėti sprendimo priėmimą ir paskelbimą iki š. m. spalio 22 d. Apie sprendimą VTD informuos papildomai, gavęs oficialią informaciją.Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos informuoja, kad priimti poįstatyminiai teisės aktai, kurie įsigaliojo 2018-08-09 ir reglamentuoja organizuotos turistinės kelionės sutarties sąlygas bei informacijos turistui teikimą prieš parduodant organizuotą turistinę kelionę ir turizmo paslaugų rinkinį.

plačiau

 Įgyvendindamas 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2015/2302 dėl kelionės paslaugų paketų ir susijusių kelionės paslaugų rinkinių ir naujos redakcijos Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo nuostatas Valstybinis turizmo departamentas parengė ir skelbia Organizuotos turistinės kelionės sutarties standartiniųsąlygų įsakymo projektą

plačiau

Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos įspėja, kad Italijoje registruota bendrovė „PeopleFly“,  nuotoliniu būdu siūlanti įsigyti skrydžio bilietus iš Lietuvos į Italiją ir iš Italijos į Lietuvą ir skrydžio vežėju nurodydama Lietuvos Respublikoje registruotą oro vežėją UAB „GETJET AIRLINES“, vykdo neteisėtą veiklą ir klaidina vartotojus. 

plačiau

Turistai, įsigiję UAB „Travelonline Baltics“ organizuotas keliones ir pageidaujantys patirtų nuostolių kompensavimo, turėtų iki 2018 m. balandžio 30 d. fiziškai arba registruotu paštu Turizmo departamentui pateikti dokumentus dėl patirtų nuostolių kompensavimo. 

plačiau

Naujienlaiškio prenumerata
Įveskite el. pašto adresą:
Prašome palaukti Jūsų nurodytu el. pašto adresu išsiųstas laiškas su naujienų prenumeratos patvirtinimo nuoroda. Prenumerata bus aktyvuota kuomet patvirtinsite savo sprendimą paspausdami nuorodą. Toks el. pašto adresas jau egzistuoja prenumeratorių sąraše. Puslapis nerastas.
Prašome palaukti Jūsų nurodytu el. pašto adresu išsiųstas laiškas su naujienų prenumeratos patvirtinimo nuoroda. Prenumerata bus aktyvuota kuomet patvirtinsite savo sprendimą paspausdami nuorodą. Toks el. pašto adresas jau egzistuoja prenumeratorių sąraše. Puslapis nerastas.