Print »  

INFORMACIJA TURISTAMS. Dėl UAB „Go Planet Travel“ turistų pretenzijų pateikimo tvarkos, kelionių organizatoriui esant nemokiam

2014-07-07

Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos (Departamentas) informuoja, kad 2014 m. liepos 4 d. gautas UAB „Go Planet Travel“ pranešimas dėl kelionių organizatoriaus nemokumo.
2014 m. liepos 4 d. Departamento direktoriaus įsakymu Nr. V - 139 sustabdytas UAB „Go Planet Travel“ kelionių organizatoriaus pažymėjimo Nr. 013282, išduoto 2013-05-01, galiojimas.

Departamentas turistus ir UAB „Go Planet Travel“ agentus informuoja apie pretenzijų UAB „Go Planet Travel“ pateikimo tvarką.

Visi kelionių organizatoriaus UAB „Go Planet Travel“ turistai, kurie yra sudarę su kelionių organizatoriumi turizmo paslaugų teikimo sutartis, tačiau jiems nuo 2014-07-07 nesuteikiamos sutartyse numatytos turizmo paslaugos (kelionė visiškai neįvyko / neįvyks) / arba turistai, kurie negavo dalies turizmo paslaugų (kelionė nutraukta anksčiau laiko ir / arba turistai patyrė papildomų išlaidų kelionės metu) prašymus dėl pinigų gražinimo turi pateikti per kelionių agentūras, kuriose įsigyta kelionė. Turistai, įsigiję keliones tiesiai iš UAB „Go Planet Travel“, prašymą dėl nuostolių atlyginimo, pateikia Departamentui.

Pažymime, kad turistai pretenziją turi teikti tik VIENĄ KARTĄ, t.y. pretenziją teikia per kelionių agentūrą arba per Departamentą, du kartus tos pačios pretenzijos teikti NEREIKIA. 


Rekomenduojamą prašymo formą galima parsisiųsti paspaudus šią nuorodą.

Prašyme Departamentui
turistai turi nurodyti savo kontaktinius duomenis; asmens kodą; pinigų sumą, įmokėtą kelionių organizatoriui; turisto asmeninę banko sąskaitą, ar kitą banko sąskaitą (nurodant banko sąskaitos savininko rekvizitus) į kurią būtų prašoma pervesti kelionių organizatoriui sumokėtus pinigus; kartu turėjusių vykti turistų vardus ir pavardes (nurodytus toje pačioje turizmo paslaugų teikimo sutartyje). Prašymas turi būti pasirašytas.

Prie prašymo būtina pridėti turizmo paslaugų teikimo sutartį, pinigų sumokėjimo faktą patvirtinančius dokumentus (mokėjimo kvitų originalai arba banko mokėjimo pavedimų per elektroninės bankininkystės sistemą kopijos), kitus dokumentus, patvirtinančius turizmo paslaugų įsigijimo faktą iš UAB „Go Planet Travel“ (jeigu kelionių organizatorius ar kelionių agentūra nepasiūlė turistui pasirašyti sutarties kelionei), teismo sprendimo kopiją (atvejais, kai Lietuvos Respublikos teismai priteisė UAB „Go Planet Travel“ turistams turtinius nuostolius, susidariusius dėl to, kad kelionių organizatorius neįvykdė ar negalėjo įvykdyti savo prievolių (arba įvykdė ne visas prievoles)). Departamentui turi būti pateikiamas vienas prašymo bei kitų pridedamų dokumentų egzempliorius.


Pažymime, kad neturtinė žala iš draudimo kompanijos nebus kompensuojama. Dėl neturtinės žalos atlyginimo reikėtų kreiptis tiesiai į teismą.


Prašymus ir kitus dokumentus
rekomenduojama siųsti registruotu paštu, Valstybiniam turizmo departamentui prie Ūkio ministerijos, adresu Gedimino pr. 38, Vilnius. Prašymų nereikia papildomai siųsti nei elektroniniu paštu ar faksu, nei pakartotinai pristatyti asmeniškai.


Informacija kelionių agentams, tarpininkavusiems parduodant UAB „Go Planet Travel“ organizuotas keliones


Departamentas informuoja, kad UAB „Go Planet Travel“ kelionių agentai, siųsdami Departamentui turistų prašymus dėl UAB „Go Planet Travel“ neįvykdytų (nepilnai įvykdytų) kelionių ir nuostolių atlyginimo, turi pridėti savo įmonės oficialų raštą (lydraštį).


Lydraštyje turėtų būti nurodytas bendras Jūsų gautų UAB „Go Planet Travel“ turistų prašymų skaičius bei detalizuojama informacija apie kiekvieną prašymą, t.y.:

1.      Turisto, pateikusio prašymą, vardas ir pavardė.
2.      Turizmo paslaugų teikimo sutarties data ir Nr.
3.      Kelionės data (laikotarpis).
4.      Kelionės kaina.
5.      Negautų paslaugų dalis (ar kelionė visiškai neįvyko, ar nesuteikta tik dalis paslaugų, įvardinant aiškiai kokių paslaugų).
6.      Suma, kurią Jūsų kelionių agentūra pervedė UAB „Go Planet Travel“.
7.      Komisinio atlyginimo dydis.
8.      Kelionės agento atstovo, galinčio teikti informaciją dėl dokumentų patikslinimo ir kt. klausimais, kontaktai.

Pasirašytus, antspauduotus lydraščius prašome siųsti kartu su pridedamais prašymais Departamentui.


Taip pat informuojame, kad Departamentui turi būti siunčiami turistų prašymai su pridedamų dokumentų originalais (kelionės sutartis, apmokėjimą už kelionę patvirtinantys dokumentai, t.y. mokėjimo kvitai, arba banko mokėjimo pavedimų per elektroninės bankininkystės sistemą kopijos, kitas išlaidas patvirtinantys dokumentai).


Departamentas, atsižvelgdamas į nukentėjusių turistų skaičių bei dokumentų apimtis, prašo visus UAB „Go Planet Travel“ kelionių agentus geranoriškai suteikti besikreipiantiems turistams būtiną informaciją bei atidžiai patikrinti priimamus dokumentus.


Surinkęs turistų pretenzijas, Departamentas inicijuos turistų patirtų išlaidų kompensavimo procedūrą iš kelionių organizatoriaus turimo prievolių įvykdymo laidavimo draudimo. UAB „Go Planet Travel“ veikla apdrausta „Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group Lietuvos filiale, Laidavimo draudimo poliso Nr.
19040/8000030, galioja nuo 2014-04-30 iki 2015-04-29, draudimo suma 350 000 Lt, BTA draudimas Nr.KOFG 000754, galioja nuo 2014-04-30 iki 2015-04-29 draudimo suma 350 000 Lt (Draudimas). 


Atkreipiame dėmesį, kad iniciavus minėtą procedūrą draudiminiais įvykiais būtų laikomi atvejai, kuomet turistai įsigijo organizuotą turistinę kelionę. Ši procedūra nebūtų taikoma išlaidų, patirtų įsigijus vieną paslaugą (t.y. tik skrydžio lėktuvu bilietą arba tik apgyvendinimo viešbutyje paslaugą ir kt.).


Pažymime, kad faktinis draudimo išmokos mokėjimo klausimo nagrinėjimas patenka ne į Departamento, o į draudimo įmonės kompetenciją.

Visi turistų prašymai tenkinami bei draudimo lėšos paskirstomos proporcingai pareikštų reikalavimų dydžiui, nepriklausomai nuo prašymo dėl nuostolių kompensavimo pateikimo datos. Apie konkrečius kompensacijų dydžius Departamentas skelbs atskirai, įvertinęs nukentėjusių turistų mastą ir patirtas išlaidas.


Informacija bus nuolat atnaujinama oficialiame Departamento tinklapyje www.tourism.lt .

Informacija telefonu:
Laura Bieliauskienė 8 706 64971
Silvija Vencevičienė 8 706 64985Naujienlaiškio prenumerata
Įveskite el. pašto adresą:
Prašome palaukti Jūsų nurodytu el. pašto adresu išsiųstas laiškas su naujienų prenumeratos patvirtinimo nuoroda. Prenumerata bus aktyvuota kuomet patvirtinsite savo sprendimą paspausdami nuorodą. Toks el. pašto adresas jau egzistuoja prenumeratorių sąraše. Puslapis nerastas.
Prašome palaukti Jūsų nurodytu el. pašto adresu išsiųstas laiškas su naujienų prenumeratos patvirtinimo nuoroda. Prenumerata bus aktyvuota kuomet patvirtinsite savo sprendimą paspausdami nuorodą. Toks el. pašto adresas jau egzistuoja prenumeratorių sąraše. Puslapis nerastas.