Print »  

Kasdien – po naują gidą Lietuvoje

2013-06-05

Šiuo metu Lietuvoje dirba 7 768 gidai. Kiekvienais metais Valstybinis turizmo departamentas išduoda apie 300-350 gidų pažymėjimų, vadinas, beveik po pažymėjimą kasdien. Kasmet rengiamuose gidų mokymuose šiandien bus stengiamasi ne tik pristatyti išskirtines Lietuvos turizmo naujoves, tokias kaip pasaulinė Gintaro kelio iniciatyva, Lietuvos kulinarinio paveldo specifika ir pagrindiniai principai, ES parama turizmo plėtrai, bet ir ekonomines aktualijas. Kartu bus siekiama paskatinti gidus tinkamai pasirengti Lietuvos pirmininkavimui ES Tarybai.

„Gidai turi nuolat atsinaujinti, siekti atitikti šiuolaikinių turistų interesus. Juk turistus vis mažiau domina statistika, sausi faktai, labiau – netikėtas požiūris, intriga, improvizacija. Kadangi apie 70 proc. turistų Lietuvoje lankosi nebe pirmą kartą, tikėtina, kad jie jau yra susipažinę su pradine informacija, matę pagrindinius objektus. Gidų veikla yra labai svarbi, nes atveria vartus turistams į mūsų šalies istoriją, kultūrą, tradicijas, supažindina su Lietuva ir jos turizmo galimybėmis. Ypatingai atsakingai jie turi dirbti pirmininkavimo pusmetį, kai sulauksime daug svečių iš užsienio – jiems šalį turime parodyti kaip modernią, kūrybingą, atraktyvią, perspektyvią tiek profesinių interesų, tiek poilsio aspektais. Juk gidas yra pirmas asmuo, kuris užsieniečiams pristato šalį ir tai, kaip jis tai padaro, suformuoja jų nuomonę“, - akcentuoja Valstybinio turizmo departamento (VTD) direktorė Raimonda Balnienė.

Pranešimus gidams šiandien skaitys Všį „Kulinarijos paveldo fondo“ direktorė B.Imbrasienė, ekonomistė dr. M.Starkevičiūtė, Všį „Lietuvos verslo paramos agentūros“ Turizmo projektų valdymo skyriaus vedėja I.Poškutė, Užsienio reikalų ministerijos Pirmininkavimo ES Tarybai departamento Komunikacijos skyriaus vedėjas A.Grikienis, VTD projektų vadybininkė K.Miškinytė. šiais metais VTD pirmą kartą taiko kitokią mokymų koncepciją:  mokymų gidams metu bus perduodamos ne tik teorinės žinios, papildomai rengiamas pažintinis turas „Kultūrinio paveldo pritaikymas turizmo reikmėms“ į Užutrakį ir Medininkus. Planuojama gidų mokymus organizuoti du kartus per metus.

Gidai Lietuvoje gali dirbti tik turėdami gido pažymėjimus, kuriuos išduoda VTD Profesinės kvalifikacijos vertinimo komisijos teikimu. Komisijа sudaro VTD, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos, švietimo ir mokslo ministerijos, Lietuvos gidų sąjungos, Lietuvos turizmo asociacijos, Lietuvos turizmo informacijos centrų asociacijos, Lietuvos muziejų asociacijos bei turizmo specialistus ruošiančių mokyklų atstovai. Gidai gali įgyti antrą, pirmą arba aukščiausią kategorijas.

Vienas pagrindinių reikalavimų norint gauti gido pažymėjimą - gidų kursų baigimo pažymėjimas. Gido profesinė kvalifikacija suteikiama aukštаjį išsilavinimą turintiems asmenims, išklausiusiems ne trumpesnį kaip 250 akademinių valandų specialų gidų rengimo kursą. Nuo š.m. gegužės 1 d. įsigaliojo nauja pavyzdinė gidų rengimo programa gidų rengimo kursų organizatoriams. 250 akademinių valandų apimties gidų rengimo programa turi apimti šiuos dalykus: Lietuvos turizmo teisės pagrindus ir gido profesinės etikos bei profesinės veiklos aspektus, Lietuvos kultūros, istorijos, geografijos pagrindus, turizmo išteklių apžvalgą, pasaulio ir Lietuvos architektūros ir dailės raidos pagrindus, gido komunikaciją ir retoriką, bendravimo psichologijos pagrindus, kt.Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos informuoja, kad priimti poįstatyminiai teisės aktai, kurie įsigaliojo 2018-08-09 ir reglamentuoja organizuotos turistinės kelionės sutarties sąlygas bei informacijos turistui teikimą prieš parduodant organizuotą turistinę kelionę ir turizmo paslaugų rinkinį.

plačiau

 Įgyvendindamas 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2015/2302 dėl kelionės paslaugų paketų ir susijusių kelionės paslaugų rinkinių ir naujos redakcijos Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo nuostatas Valstybinis turizmo departamentas parengė ir skelbia Organizuotos turistinės kelionės sutarties standartiniųsąlygų įsakymo projektą

plačiau

Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos įspėja, kad Italijoje registruota bendrovė „PeopleFly“,  nuotoliniu būdu siūlanti įsigyti skrydžio bilietus iš Lietuvos į Italiją ir iš Italijos į Lietuvą ir skrydžio vežėju nurodydama Lietuvos Respublikoje registruotą oro vežėją UAB „GETJET AIRLINES“, vykdo neteisėtą veiklą ir klaidina vartotojus. 

plačiau

Turistai, įsigiję UAB „Travelonline Baltics“ organizuotas keliones ir pageidaujantys patirtų nuostolių kompensavimo, turėtų iki 2018 m. balandžio 30 d. fiziškai arba registruotu paštu Turizmo departamentui pateikti dokumentus dėl patirtų nuostolių kompensavimo. 

plačiau

Naujienlaiškio prenumerata
Įveskite el. pašto adresą:
Prašome palaukti Jūsų nurodytu el. pašto adresu išsiųstas laiškas su naujienų prenumeratos patvirtinimo nuoroda. Prenumerata bus aktyvuota kuomet patvirtinsite savo sprendimą paspausdami nuorodą. Toks el. pašto adresas jau egzistuoja prenumeratorių sąraše. Puslapis nerastas.
Prašome palaukti Jūsų nurodytu el. pašto adresu išsiųstas laiškas su naujienų prenumeratos patvirtinimo nuoroda. Prenumerata bus aktyvuota kuomet patvirtinsite savo sprendimą paspausdami nuorodą. Toks el. pašto adresas jau egzistuoja prenumeratorių sąraše. Puslapis nerastas.