Print »  

Lietuvos gidai nėra diskriminuojami

2013-10-22

Po Gidų ir kelionės vadovų profesinės sąjungos „Solidarumas“ organizuoto piketo ir viešumoje pasirodžiusių vertinimų apie Lietuvos ir užsienio gidų nelygiateisiškumą bei gidų darbo kokybę, Valstybinis turizmo departamentas atsiriboja nuo su etika prasilenkiančių minėtos organizacijos pirmininko Ričardo Garuolio komentarų ir pabrėžia, kad Lietuvos gidai nėra diskriminuojami.

„Apmaudu, kad ši neskaitlinga ir jokiai gidus vienijančiai organizacijai nepriklausanti profesinė sąjunga eskaluoja Lietuvos ir užsienio gidų priešpriešą, nors visų gidų veikla yra reglamentuota ne tik nacionaliniais teisės aktais, bet ir ES direktyvomis. Dar apmaudžiau, kad neišlaikomas etiškumas bei atsakingumas prieš kolegas ar užsakovus prisidedant prie diskredituojančios informacijos apie pirmus šalies asmenis ar gidų iš kaimyninių šalių kompetenciją skleidimo“, - atkreipia dėmesį Valstybinio turizmo departamento direktoriaus pavaduotojas Juozas Raguckas.

Pasak jo, vienas pagrindinių ES siekių – panaikinti kliūtis tarp valstybių narių laisvam asmenų ir paslaugų judėjimui. Laisvas asmenų judėjimas valstybių narių piliečiams reiškia teisę dirbti pagal atitinkamą profesiją ar teisę teikti paslaugas ne toje valstybėje narėje, kurioje jie įgijo profesinę kvalifikaciją. ES reglamentuojama keli šimtai profesijų ir nustatyta kvalifikacijų pripažinimo sistema. Profesinės kvalifikacijos pripažinimas – procedūra, kuria siekiama mažinti kliūtis vienos valstybės specialistams, leidžiant dirbti ir teikti paslaugas kitoje valstybėje narėje, kita vertus, siekiant apsaugoti vartotojus nuo specialistų, neturinčių pakankamos kvalifikacijos. Pripažinimas gali būti organizuojamas tais atvejais, kai atvykęs asmuo ketina nuolat dirbti gidu Lietuvoje arba teikti paslaugas laikinai (pvz. vasaros sezono metu).
 
Dabartiniais Valstybinio turizmo departamento duomenimis, 73 gidai iš įvairių ES valstybių narių yra įgiję teisę laikinai teikti paslaugas Lietuvoje (palyginimui – lietuvių gidų yra 3619).
 
Specialistai iš ES valstybių narių, kurie nori teikti gido paslaugas laikinai, Valstybiniam turizmo departamentui turi pateikti užpildytą išankstinę rašytinę deklaraciją (pirmą kartą iš valstybės narės persikeliant į Lietuvos Respublikos teritoriją teikti gido paslaugų) bei šių dokumentų kopijas: asmens pilietybę įrodančio dokumento; pažymos, patvirtinančios, kad pareiškėjas yra teisėtai įsisteigęs kitoje valstybėje narėje, gali užsiimti atitinkama veikla ir jam net laikinai nėra uždrausta ja užsiimti; profesinės kvalifikacijos įrodymo dokumento (diplomo, kt.); dokumento, patvirtinančio, kad pareiškėjas dirbo įsisteigimo valstybėje narėje pagal gido profesiją ne trumpiau kaip dvejus metus per pastaruosius dešimt metų, jei ši profesija arba jos rengimas toje valstybėje narėje nereglamentuojami.
 
Vadovaujantis Lietuvoje galiojančiais teisės aktais, įgyvendinančiais ES Profesinių kvalifikacijų direktyvą, kiekvieną kartą yra vertinama atvykusių kitų valstybių narių tiekėjų ketinamų teikti paslaugų trukmė, dažnumas, reguliarumas ir tęstinumas. Duomenys apie laikinai gido paslaugas teikančiuosius yra skelbiami ir nuolat atnaujinami Valstybinio turizmo departamento tinklalapyje www.tourism.lt .

Gidų veiklos patikrų, kurias vykdo Vilniaus miesto savivaldybė, metu vienodomis sąlygomis tikrinami ir baudžiami tiek Lietuvos, tiek ES valstybių narių gidai. Valstybinis turizmo departamentas pasisako ne už administracinės atsakomybės griežtinimą, o už ypatingo dėmesio skyrimą švietimui, informacijos sklaidai apie gido darbą, taip pat už gidų profesinės etikos kodekso, dėl kurio sutartų visos Lietuvos gidus atstovaujančios organizacijos, parengimą.75 – tiek teisės aktų reikalavimų neatitinkančių apgyvendinimo paslaugas teikiančių objektų Lietuvoje nustatė Turizmo departamento specialistai patikros vasarą metu.

plačiau

Informuojame, kad UAB „Atostogos ir informacija” siūlo organizuotas turistines keliones socialiniame tinkle „Facebook“ ir interneto svetainėse www.atostogos.info, www.manoatostogos.com, www.yoursvacations.com, www.mivacaciones.com, neturėdama Turizmo departamento išduoto kelionių organizatoriaus pažymėjimo.  

plačiau

Valstybinis turizmo departamentas informuoja, kad Užsienio reikalų ministerijos svetainėje bėgančia eilute teikiama rekomendacija  nevykti oro transportu į Šarm el Šeichą ir kitus Sinajaus pusiasalio oro uostus.

plačiau

Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos (toliau – Departamentas) teikia informaciją apie naujas esmines Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo (toliau – Turizmo įstatymas) nuostatas, kurios įsigalios nuo 2015-11-01 (Turizmo įstatymo 2, 4, 4-1, 6, 7, 8, 15 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymas (TAR, 2015-05-28, Nr. 2015-08223).

plačiau

Naujienlaiškio prenumerata
Įveskite el. pašto adresą:
Prašome palaukti Jūsų nurodytu el. pašto adresu išsiųstas laiškas su naujienų prenumeratos patvirtinimo nuoroda. Prenumerata bus aktyvuota kuomet patvirtinsite savo sprendimą paspausdami nuorodą. Toks el. pašto adresas jau egzistuoja prenumeratorių sąraše. Puslapis nerastas.
Prašome palaukti Jūsų nurodytu el. pašto adresu išsiųstas laiškas su naujienų prenumeratos patvirtinimo nuoroda. Prenumerata bus aktyvuota kuomet patvirtinsite savo sprendimą paspausdami nuorodą. Toks el. pašto adresas jau egzistuoja prenumeratorių sąraše. Puslapis nerastas.