Print »  

Vilniaus oro uosto aplinkosaugos politika įvertinta tarptautinėje erdvėje

2016-04-08

Vilniaus oro uostas įvertintas už pastangas mažinti poveikį aplinkai ir gavo Tarptautinės oro uostų tarybos pirmo lygio akreditaciją už metinį išmetamo anglies dvideginio (CO2) kiekį ir CO2 pėdsaką. Nepriklausomi vertintojai patvirtino, kad šie rodikliai atitinka visus oro uostų anglies dvideginio akreditacijos (ACA) programoje numatytus reikalavimus ir nustatytus ISO standartus.

Vilniaus oro uostas norėdamas gauti pirmo lygio akreditaciją turėjo nusistatyti veiklos ribas ir taršos šaltinius, apskaičiuoti CO2 pėdsaką – t.y. suskaičiuoti, kiek anglies dvideginio tenka vienam oro uosto keleiviui, atsižvelgiant į jo nukeliaujamą atstumą, taip pat suskaičiuoti, kiek per metus oro uoste išmetama anglies dvideginio bei parengti šio kiekio mažinimo politiką.

„Besirengdami akreditacijos procesui sužinojome tikslią CO2 emisiją oro uoste – 2014-aisiais ji siekė 3486 tonas. Šis skaičius bus atspirties taškas ateities veikloms, nes planuojame kasmet lyginti gaunamus duomenis ir imtis visų įmanomų priemonių kontroliuoti ir mažinti išmetamo anglies dvideginio kiekį, kad Vilniaus oro uostas darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai,“ – sakė Vilniaus oro uosto direktorius Artūras Stankevičius.

Pasaulinė anglies dvideginio akreditacijos programa turi keturis sertifikavimo lygius – pirmasis suteikiamas už oro uosto nustatytą išmetamo CO2 kiekį ir jo įvertinimą, antrasis – už CO2 kiekio sumažinimą, trečiasis – jo optimizavimą, ketvirtasis – pasiektą anglies dvideginio neutralumą.

Vilniaus oro uosto parengtoje aplinkosaugos politikoje, kuria įsipareigoja vadovautis visos įmonės, veikiančios oro uosto teritorijoje, rūpinamasi ne tik CO2 emisija, bet ir triukšmo lygiu, išteklių naudojimu, atliekų rūšiavimu, vandens, žemės bei oro kokybe.Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos informuoja, kad priimti poįstatyminiai teisės aktai, kurie įsigaliojo 2018-08-09 ir reglamentuoja organizuotos turistinės kelionės sutarties sąlygas bei informacijos turistui teikimą prieš parduodant organizuotą turistinę kelionę ir turizmo paslaugų rinkinį.

plačiau

 Įgyvendindamas 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2015/2302 dėl kelionės paslaugų paketų ir susijusių kelionės paslaugų rinkinių ir naujos redakcijos Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo nuostatas Valstybinis turizmo departamentas parengė ir skelbia Organizuotos turistinės kelionės sutarties standartiniųsąlygų įsakymo projektą

plačiau

Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos įspėja, kad Italijoje registruota bendrovė „PeopleFly“,  nuotoliniu būdu siūlanti įsigyti skrydžio bilietus iš Lietuvos į Italiją ir iš Italijos į Lietuvą ir skrydžio vežėju nurodydama Lietuvos Respublikoje registruotą oro vežėją UAB „GETJET AIRLINES“, vykdo neteisėtą veiklą ir klaidina vartotojus. 

plačiau

Turistai, įsigiję UAB „Travelonline Baltics“ organizuotas keliones ir pageidaujantys patirtų nuostolių kompensavimo, turėtų iki 2018 m. balandžio 30 d. fiziškai arba registruotu paštu Turizmo departamentui pateikti dokumentus dėl patirtų nuostolių kompensavimo. 

plačiau

Naujienlaiškio prenumerata
Įveskite el. pašto adresą:
Prašome palaukti Jūsų nurodytu el. pašto adresu išsiųstas laiškas su naujienų prenumeratos patvirtinimo nuoroda. Prenumerata bus aktyvuota kuomet patvirtinsite savo sprendimą paspausdami nuorodą. Toks el. pašto adresas jau egzistuoja prenumeratorių sąraše. Puslapis nerastas.
Prašome palaukti Jūsų nurodytu el. pašto adresu išsiųstas laiškas su naujienų prenumeratos patvirtinimo nuoroda. Prenumerata bus aktyvuota kuomet patvirtinsite savo sprendimą paspausdami nuorodą. Toks el. pašto adresas jau egzistuoja prenumeratorių sąraše. Puslapis nerastas.