Print »  

laikinas kelionių organizavimo paslaugų teikimas Lietuvoje

Atnaujinta 2018-02-12 11:02

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos paslaugų įstatymu bei Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo 5 straipsniu, laikinai kelionių organizavimo paslaugas Lietuvos Respublikoje gali teikti:

1) ES valstybėje narėje įsteigti juridiniai asmenys ar kitos organizacijos, ar jų padaliniai, turintys teisę vykdyti kelionių organizavimo ar kelionių agentūros veiklą valstybėje narėje.

2) ES valstybės narės piliečiai, kiti fiziniai asmenys, kurie naudojasi ES teisės aktuose jiems suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis ir turi teisę vykdyti kelionių organizavimo ar kelionių agento veiklą valstybėje narėje.

Laikinai kelionių organizavimo paslaugas Lietuvos Respublikoje teikiantiems asmenims teisės aktai nenustato pareigos kreiptis į Valstybinį turizmo departamentą prie Ūkio ministerijos dėl pažymėjimo ar kitokios rūšies leidimo šiai veiklai išdavimo.

Kelionių organizavimo paslaugų teikėjai, paslaugas teikiantys laikinai, privalo turėti kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimą patvirtinantį (laidavimo draudimo, banko laidavimo, banko garantijos, kelionių garantijų fondo ir pan.) dokumentą, išduotą ES valstybėje narėje ir garantuojantį ne mažesnę, negu nustatyta Turizmo įstatymo 8 straipsnyje, prievolių įvykdymo užtikrinimo sumą. 

Informacija apie laikinai kelionių organizavimo paslaugas Lietuvos Respublikoje teikiančių ūkio subjektų turimą prievolių įvykdymo užtikrinimą:

 Eil. Nr.  Laikino paslaugų tiekėjo pavadinimas,
juridinis statusas, registras, Nr., data
Tiekėjo rekvizitai Draudimas,
draudimą išdavusi
institucija
 Draudimo priežiūros kontrolę atliekanti institucija
1
SIA VRK TRAVEL
(VRK Tavel)
(Latvija) (įmonės kodas 40103874202 )

Latvijos Respublikos ekonomikos ministerijos turizmo agentų ir turizmo operatorių duomenų registras, registracijos Nr. TATO-2016-14

 

JSC “SIA VRK TRAVEL”
Ciemupes iela 1-71, LV-1024 Riga, Latvia
vrk@vrk.lv;
vrk@vrktravel.lt
80 000 Eur

Draudimo bendrovės AAS „BALTA“ išduotas prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentas, galiojantis nuo 2017-08-11 iki 2018-08-10

 

Latvijos Respublikos ekonomikos ministerija (Ekonomikas ministerija Uzņēmējdarbības konkurētspējas departaments Ārvalstu investīciju piesaistes, tūrisma un eksporta veicināšanas nodaļa), Ryga, Latvija, el.p. tato@em.gov.lv (+37167013256);

Valstybinė Latvijos turizmo plėtros agentūra (Tūrisma attīstības valsts aģentūra), Pērses iela 2, Rīga, LV-1442, Latvija, el.p. info@latvia.travel (tel.+37167229945);

Latvijos vartotojų teisių apsaugos centras (PATĒRĒTĀJU TIESĪBU AIZSARDZĪBAS CENTRS), Brīvības iela 55, Rīga, Latvija, el.p. ptac@ptac.gov.lv

(tel.+37165452554)

 

2.  Rainbow Tours S.A, Piotrkowska Street 270/90-361 Lodzė, Lenkija, NIP 725-18-68-136, REGON 473190014, rainbowtours.lt
Lenkijos Lodzės Vaivadijos Registras Nr.157 nuo 2008-04-29
 

Rainbow Tours S.A, Piotrkowska Street 270/90-361 Lodzė, Lenkija, https://r.pl

rainbowtours.lt

vilnius@rainbowtours.lt

Tel.: +370 606 02511

 
 

 165 mln. PLN sumai (39 mln. EUR; 1 PLN = 0,24 EUR), išduotas Lenkijos draudimo bendrovės „Europa“ S.A. Papildomai pažymėtina, kad Lenkijoje galioja įstatymas dėl privalomojo turistinio mokesčio (10-15 PLN nuo kelionės) į Garantijos fondą "Fundusz gwarancyjny" 

plačiau

Centralna Ewidencja i Wykazy w Turystyce, Ministerstwo Sportu i Turystyki 
 
 
3 „Scanbaltexperience“ OU, į. k. 11430896, reg. adresas Katusepapi 6-201, Talinas, Estija, Kelionių organizatoriaus Estijoje licenzijos Nr. TRE000468

Scanbaltexperience“ OU,

į.k. 11430896, 

Katusepapi 6-201, Tallinn

Tel.: +372 53019139
info@scanbaltexperience.com

http://www.scanbaltexperience.com/
 

200 tūkst. EUR 

galioja iki 2018-04-30

išduotas AB „Lietuvos draudimas“ Estijos filiale

Estonian Consumer

Protection Board:

Pronksi 12,

10117 Tallinn, ESTONIA

Tel: +372 6 201 700

info@tarbijakaitseamet.ee

Facebook 

 Pastaba. Pateikiami tik informaciją Departamentui teikiančių ūkio subjektų duomenys.