Print »  

Ūkio subjektų priežiūrą reglamentuojantys teisės aktai

Atnaujinta 2017-04-19 14:04

Kelionių organizavimo paslaugų teisinis reglamentavimas

 1. Kelionių organizatoriaus licencijavimo tvarkos aprašas 
 2. Turizmo paslaugų teikimo sutarties standartinės sąlygos
 3. Kelionių organizatorių rizikos veiksnių nustatymo ir stebėsenos tvarkos aprašas
 4. Kelionių organizatorių veiklos priežiūrai teikiamos informacijos deklaracijos formos  
 5. Duomenų, patvirtinančių kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimo sumą, lentelės forma ir turisto prašymo dėl nuostolių atlyginimo pavyzdinė forma 
 6. Turizmo paslaugų teikėjų veiklos patikrinimų, vykdant turizmo rinkos priežiūrą, tvarkos aprašas

 7. Turistų prašymų nagrinėjimo tvarkos aprašas 
 8. Nurodymas dėl tarptautinių politinių ir visuomeninių sankcijų įgyvendinimo turizmo srityje priežiūros
 9. Kelionių organizatoriaus pažymėjimų išdavimo, jų galiojimo sustabdymo, atnaujinimo ir panaikinimo komisijos nuostatai
 10. Administracinio nusižengimo protokolo, nutarimo administracinio nusižengimo byloje, nutarimo dėl administracinio nusižengimo, kai protokolas nesurašomas, formos ir jų pildymo taisyklės
 11. Įgaliojimai surašyti administracinių nusižengimų protokolus ir nagrinėti administracinių nusižengimų bylas
 12. Kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimo tvarkos aprašas  
 13. Kelionių organizatorių kontrolės (įskaitant finansinės) tvarkos aprašas
 14. Kelionių organizavimo paslaugų kontrolinis klausimynas
 15. Turistų grąžinimo į pradinę jų išvykimo vietą tvarkos aprašas 
 16. Kiti su kelionių organizavimo paslaugomis susiję teisės aktai

Apgyvendinimo paslaugų teikimo ir šių paslaugų klasifikavimo teisinis reglamentavimas

 1. Apgyvendinimo rūšių aprašas (aktuali redakcija nuo 2014-11-01)
 2. Apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo komisija
 3. Apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo komisijos nuostatai (aktuali redakcija nuo 2016-04-23)
 4. Apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo ekspertų  sąrašas
 5. Apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo ekspertų darbo organizavimo nuostatai 
 6. Apgyvendinamų valstybių narių ir kitų valstybių piliečių registravimo tvarkos aprašas
 7. Viešbučių ir motelių klasifikavimo reikalavimai
 8. Svečių namų klasifikavimo reikalavimai
 9. Kempingų klasifikavimo reikalavimai (aktuali redakcija nuo 2016-09-21)
 10. Kiti su apgyvendinimo paslaugų teikimu susiję teisės aktai (paspaudus ant šio punkto matomas sąrašas): Higienos norma HN 118:2011

Gido profesinės kvalifikacijos pripažinimo, pažymėjimų išdavimo ir veiklos teisinis reglamentavimas

 

 1. Gidų profesinės kvalifikacijos reikalavimai ir pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašas 
 2. Trečiųjų šalių piliečių gidų profesinės kvalifikacijos pripažinimo tvarkos aprašas
 3. Gidų asmens duomenų tvarkymo Valstybiniame turizmo departamente prie Ūkio ministerijos taisyklės
 4. Gidų kursų pavyzdinė programa (galiojo iki 2013-04-30)
 5. Gidų kursų pavyzdinė programa (galioja nuo 2013-05-01)
 6. Gido profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti pagal gido profesiją ar laikinai ir kartais teikti gido paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašas (galioja nuo 2016-05-24)
 7. Profesinės kvalifikacijos vertinimo ir pripažinimo komisijos nuostatai 
 8. Gidų profesinės kvalifikacijos vertinimo komisijos sudėtis
 9. Dėl muziejų ir kultūros paveldo objektų, kuriuose galimos ekskursijos tik su gidu, turinčiu kvalifikaciją patvirtinantį pažymėjimą, sąrašo patvirtinimo
 10. Kiti susiję teisės aktai

Turizmo informacijos centro ženklo naudojimo tvarka

 1. Turizmo informacijos ženklo naudojimo tvarka

 

Naujienlaiškio prenumerata
Įveskite el. pašto adresą:
Prašome palaukti Jūsų nurodytu el. pašto adresu išsiųstas laiškas su naujienų prenumeratos patvirtinimo nuoroda. Prenumerata bus aktyvuota kuomet patvirtinsite savo sprendimą paspausdami nuorodą. Toks el. pašto adresas jau egzistuoja prenumeratorių sąraše. Puslapis nerastas.
Prašome palaukti Jūsų nurodytu el. pašto adresu išsiųstas laiškas su naujienų prenumeratos patvirtinimo nuoroda. Prenumerata bus aktyvuota kuomet patvirtinsite savo sprendimą paspausdami nuorodą. Toks el. pašto adresas jau egzistuoja prenumeratorių sąraše. Puslapis nerastas.