Print »  

Ūkio subjektų priežiūrą reglamentuojantys teisės aktai

Atnaujinta 2018-05-15 08:05

  Bendrieji teisės aktai, taikomi visoms priežiūros sritims

 1. Lietuvos Respublikos turizmo įstatymas
 2. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas
 3. Lietuvos Respublikos ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymas
 4. Tarptautinių sankcijų įgyvendinimo priežiūros tvarkos aprašas
 5. Nurodymas dėl tarptautinių politinių ir visuomeninių sankcijų įgyvendinimo turizmo srityje priežiūros
 6. Asmenų konsultavimo Valstybiniame turizmo departamente tvarkos aprašas
 7. Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybiniame turizmo departamente taisyklės
 8. Turizmo paslaugų teikėjų veiklos neplaninių patikrinimų, vykdant turizmo rinkos priežiūrą, tvarkos aprašas

Kelionių organizavimo paslaugų teisinis reglamentavimas

 1. Kelionių organizatoriaus licencijavimo tvarkos aprašas 
 2. Turizmo paslaugų teikimo sutarties standartinės sąlygos
 3. Kelionių organizatorių rizikos veiksnių nustatymo ir stebėsenos tvarkos aprašas
 4. Kelionių organizatorių veiklos priežiūrai teikiamos informacijos deklaracijos formos  
 5. Duomenų, patvirtinančių kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimo sumą, lentelės forma ir turisto prašymo dėl nuostolių atlyginimo pavyzdinė forma 
 6. Finansų įstaigos garantijos pavyzdinė forma 
 7. Turistų prašymų nagrinėjimo tvarkos aprašas 
 8. Kelionių organizatoriaus pažymėjimų išdavimo, jų galiojimo sustabdymo, atnaujinimo ir panaikinimo komisijos nuostatai
 9. Kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimo tvarkos aprašas  
 10. Kelionių organizatorių kontrolės (įskaitant finansinės) tvarkos aprašas
 11. Kelionių organizavimo paslaugų kontrolinis klausimynas
 12. Turistų grąžinimo į pradinę jų išvykimo vietą tvarkos aprašas 

Apgyvendinimo paslaugų teikimo ir šių paslaugų klasifikavimo teisinis reglamentavimas

 1. Apgyvendinimo rūšių aprašas (aktuali redakcija nuo 2014-11-01)
 2. Apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo komisija
 3. Apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo komisijos nuostatai (aktuali redakcija nuo 2016-04-23)
 4. Apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo ekspertų  sąrašas
 5. Apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo ekspertų darbo organizavimo nuostatai 
 6. Apgyvendinamų valstybių narių ir kitų valstybių piliečių registravimo tvarkos aprašas
 7. Viešbučių ir motelių klasifikavimo reikalavimai
 8. Svečių namų klasifikavimo reikalavimai
 9. Kempingų klasifikavimo reikalavimai (aktuali redakcija nuo 2018-01-01)
 10.  Higienos norma HN 118:2011
 11. Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas

Gido profesinės kvalifikacijos pripažinimo, pažymėjimų išdavimo ir veiklos teisinis reglamentavimas

 

 1. Gidų profesinės kvalifikacijos reikalavimai ir pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašas 
 2. Trečiųjų šalių piliečių gidų profesinės kvalifikacijos pripažinimo tvarkos aprašas
 3. Gidų asmens duomenų tvarkymo Valstybiniame turizmo departamente prie Ūkio ministerijos taisyklės
 4. Gidų kursų pavyzdinė programa (galiojo iki 2013-04-30)
 5. Gidų kursų pavyzdinė programa (galioja nuo 2013-05-01)
 6. Gido profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti pagal gido profesiją ar laikinai ir kartais teikti gido paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašas (galioja nuo 2016-05-24)
 7. Profesinės kvalifikacijos vertinimo ir pripažinimo komisijos nuostatai 
 8. Gidų profesinės kvalifikacijos vertinimo komisijos sudėtis
 9. Dėl muziejų ir kultūros paveldo objektų, kuriuose galimos ekskursijos tik su gidu, turinčiu kvalifikaciją patvirtinantį pažymėjimą, sąrašo patvirtinimo

 

Turizmo informacijos centro ženklo naudojimo tvarka

 1. Turizmo informacijos ženklo naudojimo tvarka

 

Naujienlaiškio prenumerata
Įveskite el. pašto adresą:
Prašome palaukti Jūsų nurodytu el. pašto adresu išsiųstas laiškas su naujienų prenumeratos patvirtinimo nuoroda. Prenumerata bus aktyvuota kuomet patvirtinsite savo sprendimą paspausdami nuorodą. Toks el. pašto adresas jau egzistuoja prenumeratorių sąraše. Puslapis nerastas.
Prašome palaukti Jūsų nurodytu el. pašto adresu išsiųstas laiškas su naujienų prenumeratos patvirtinimo nuoroda. Prenumerata bus aktyvuota kuomet patvirtinsite savo sprendimą paspausdami nuorodą. Toks el. pašto adresas jau egzistuoja prenumeratorių sąraše. Puslapis nerastas.