Print »  

Kelionių organizatoriai

Atnaujinta 2018-12-06 08:12

Kelionių organizatorių veiklos priežiūrai teikiamos informacijos ataskaita

Duomenis teikia kelionių organizatoriaus veiklą vykdantys ūkio subjektai (fiziniai ir juridiniai asmenys), turintys Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos (toliau – Departamento) išduotą kelionių organizatoriaus pažymėjimą, patvirtinantį teisę vykdyti kelionių organizatoriaus veiklą (toliau – KO).

1) kelionių organizatoriai, kurie vykdo išvykstamojo turizmo veiklą, ataskaitą kelionių organizatorių veiklos priežiūrai teikia ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo atitinkamo ketvirčio pabaigos;

2) kelionių organizatoriai, kurie nevykdo išvykstamojo turizmo veiklos, ataskaitą kelionių organizatorių veiklos priežiūrai teikia ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo paskutinės kalendorinių metų dienos.

 

ATKREIPIAME DĖMESĮ, kad nuo 2019-01-01 Departamentas yra likviduojamas ir kelionių organizatorių priežiūros funkcija perduodama VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBAI.  

 Ataskaita už 2018 m. IV ketvirtį turi būti pateikta iki 2019 m. sausio 29 d. imtinai Vartotojų teisių apsaugos tarnybai.  

            Kelionių organizatoriai gaus pranešimus su nauja ataskaitos forma, patvirtinta Vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymu, ir kontaktinius duomenis ataskaitos pateikimui.

Už Ataskaitos nepateikimą iki nustatyto termino pabaigos Turizmo įstatyme numatytas kelionių organizatoriaus pažymėjimo galiojimo sustabdymas 10 darbo dienų. Nepateikus Ataskaitos per šį terminą, panaikinamas kelionių organizatoriaus pažymėjimo galiojimas.

Už neteisingos informacijos pateikimą kelionių organizatoriui gali būti taikoma nuobauda numatyta Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 505 straipsnyje. 

 

Kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumento pateikimas 

          Kelionių organizatorius, kuris vykdo išvykstamojo turizmo veiklą, pateikdamas Departamentui prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentą kartu turi pateikti užpildytą Įplaukų lentelę, kurios forma patvirtinta Departamento likvidacinės komisijos 2018 m. spalio 22 d. sprendimu Nr. V-180.

Kelionių organizatorius, kuris vykdo išvykstamojo turizmo veiklą užsakomaisiais skrydžiais, pasibaigus atitinkamam mėnesiui, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo paskutinės mėnesio dienos, Departamentui turi pateikti Įplaukų lentelę.

Įplaukų lentelės  WORD ir PDF  forma.

 

 

Kelionių organizavimo paslaugų klausimynas, naudojamas atliekant patikrinimą

           Nuo 2016-05-25 įsigaliojo Kelionių organizavimo paslaugų kontrolinis klausimynas, kurį Departamentas naudoja atlikdamas kelionių organizatoriaus veiklos patikrinimą. Pasinaudodamas šiame klausimyne pateiktais klausimais, kelionių organizatorius gali pats įsivertinti savo veiklos atitiktį Turizmo įstatymo nuostatoms.

Kelionių organizavimo paslaugų klausimynas.

Naujienlaiškio prenumerata
Įveskite el. pašto adresą:
Prašome palaukti Jūsų nurodytu el. pašto adresu išsiųstas laiškas su naujienų prenumeratos patvirtinimo nuoroda. Prenumerata bus aktyvuota kuomet patvirtinsite savo sprendimą paspausdami nuorodą. Toks el. pašto adresas jau egzistuoja prenumeratorių sąraše. Puslapis nerastas.
Prašome palaukti Jūsų nurodytu el. pašto adresu išsiųstas laiškas su naujienų prenumeratos patvirtinimo nuoroda. Prenumerata bus aktyvuota kuomet patvirtinsite savo sprendimą paspausdami nuorodą. Toks el. pašto adresas jau egzistuoja prenumeratorių sąraše. Puslapis nerastas.