Print »  

Kelionių organizatoriai

Atnaujinta 2018-07-17 16:07

Kelionių organizatorių veiklos priežiūrai teikiamos informacijos deklaracija

Duomenis teikia kelionių organizatoriaus veiklą vykdantys ūkio subjektai (fiziniai ir juridiniai asmenys), turintys Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos (toliau – Departamento) išduotą kelionių organizatoriaus pažymėjimą, patvirtinantį teisę vykdyti kelionių organizatoriaus veiklą (toliau – KO).

Įsigaliojus naujai Turizmo įstatymo redakcijai (2018-07-17):

1) kelionių organizatoriai, kurie vykdo išvykstamojo turizmo veiklą, ataskaitą kelionių organizatorių veiklos priežiūrai teikia ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo atitinkamo ketvirčio pabaigos;

2) kelionių organizatoriai, kurie nevykdo išvykstamojo turizmo veiklos, ataskaitą kelionių organizatorių veiklos priežiūrai teikia ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo paskutinės kalendorinų metų dienos.

Nauja ataskaitos kelionių organizatorių veiklos priežiūrai forma bus patvirtinta artimiausiu metu. Kol ji nepatvirtinta, kelionių organizatoriai už 2018 m. II ketvirtį gali teikti senos formos deklaracijas. 

            Kelionių organizatorių veiklos priežiūrai teikiamos informacijos deklaracija, patvirtinta Departamento direktoriaus 2016 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. V-1, (toliau - Deklaracija) yra nustatyta Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo 7 straipsnio 9 dalies 4 punkte bei naudojama KO veiklos rizikos veiksnių, kurie nustatyti Kelionių organizatorių rizikos veiksnių nustatymo ir stebėsenos tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1319, vertinimui.

Departamentui KO teikia Deklaraciją šiomis priemonėmis:
1) el. paštu prieziura@tourism.lt;
2) paštu;
3) tiesiogiai kreipdamiesi į Departamentą adresu Gedimino pr. 38, Vilnius, 231 kabinetas.

Deklaracija turi būti pateikiama Departamentui tokiomis formomis:
1) užpildyta Excel byla el. paštu arba tiesiogiai kreipiantis į Departamentą;
2) atspausdinta ir pasirašyta Deklaracija teikiama paštu arba tiesiogiai kreipiantis į Departamentą.

Klausimus dėl Deklaracijos teikimo ir pildymo galima teikti el. paštu prieziura@tourism.lt
 

Kelionių organizatoriaus (juridinio asmens) veiklos priežiūrai teikiamos informacijos deklaracijos forma 2018-06-30 (Excel byla).

Kelionių organizatoriaus (fizinio asmens) veiklos priežiūrai teikiamos informacijos deklaracijos forma 2018-06-30 (Excel byla).

 

Pildymo instrukcija kelionių organizatoriaus (juridinio asmens) veiklos priežiūros deklaracijos. 

 

Deklaracija už 2018 m. II ketvirtį turi būti pateikta iki 2018 m. liepos 30 d. imtinai.  

Už Deklaracijos nepateikimą iki nustatyto termino pabaigos Departamentas sustabdo kelionių organizatoriaus pažymėjimo galiojimą 10 darbo dienų. Nepateikus Deklaracijos per šį terminą, Departamentas panaikina kelionių organizatoriaus pažymėjimo galiojimą.

Už neteisingos informacijos pateikimą kelionių organizatoriui gali būti taikoma nuobauda numatyta Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 505 straipsnyje. 

 

Kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumento pateikimas 

          Nuo 2016-01-08  kelionių organizatorius, kuris vykdo išvykstamojo turizmo veiklą, pateikdamas Departamentui prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentą kartu turi pateikti užpildytą Duomenų, patvirtinančių kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimo sumą, lentelę, kurios forma patvirtinta Departamento direktoriaus 2016 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. V-3 ir nustatyta Kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimo tvarkos aprašo redakcijoje, įsigaliojusioje nuo 2016 m. sausio 1 d.

Duomenų, patvirtinančių kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimo sumą, lentelės forma.

 

 

Kelionių organizavimo paslaugų klausimynas, naudojamas atliekant patikrinimą

           Nuo 2016-05-25 įsigaliojo Kelionių organizavimo paslaugų kontrolinis klausimynas, kurį Departamentas naudoja atlikdamas kelionių organizatoriaus veiklos patikrinimą. Pasinaudodamas šiame klausimyne pateiktais klausimais, kelionių organizatorius gali pats įsivertinti savo veiklos atitiktį Turizmo įstatymo nuostatoms.

Kelionių organizavimo paslaugų klausimynas.

Naujienlaiškio prenumerata
Įveskite el. pašto adresą:
Prašome palaukti Jūsų nurodytu el. pašto adresu išsiųstas laiškas su naujienų prenumeratos patvirtinimo nuoroda. Prenumerata bus aktyvuota kuomet patvirtinsite savo sprendimą paspausdami nuorodą. Toks el. pašto adresas jau egzistuoja prenumeratorių sąraše. Puslapis nerastas.
Prašome palaukti Jūsų nurodytu el. pašto adresu išsiųstas laiškas su naujienų prenumeratos patvirtinimo nuoroda. Prenumerata bus aktyvuota kuomet patvirtinsite savo sprendimą paspausdami nuorodą. Toks el. pašto adresas jau egzistuoja prenumeratorių sąraše. Puslapis nerastas.